publications


Concrete Fashion

Phd in design
2003-2010

Concrete Fashion

omslag/cover
affisch/poster
inbjudan/invitation

100122
Defence of the dissertation:
Concrete Fashion: Dress, Art, and Engagement in Public Space
by Kajsa G. Eriksson
HDK, School of Design and Crafts, Faculty of Fine, Applied and
Performing Arts, University of Gothenburg, Sweden.

Abstract english:
Title: Concrete Fashion: Dress, Art, and Engagement in Public Space

Language: English

Keywords: fashion design, contemporary art, performance, dressed body, documentation, artistic research, engagement, public space, identity

ISBN: 978-91-977758-4-7

________________________________________________________________


This PhD discards the division between fashion design and contemporary art practices in order to bring a situated bodily practice into a larger field of exploration and ideology. It explores the dressed body as a contemporary art medium and its performances are carried out in public space and in everyday life. This is an example of artistic research that uses ‘the itinerary’, put forward by Certeau, as a metaphor for its prevailing methods. Three extensive art projects are presented: THREE, the Mirror Brooch and Transformers. Each project is an exploration; the first concerns exhibiting this kind of intermediate art form in the institutions of art, here in the example of a gallery space, the second; involves the presentation and use of the Mirror Brooch and examines art as an
everyday life experience, and finally the third; where performances are done in different places while wearing the Transformer Jackets, and at the same time these performances are tried out as explorations into public space.
The relationship between experience on one hand, and representation and documentation on the other are treated as translations that are meant to be haunting and feeding energy back into an ongoing artistic process. The conclusion is reached that both the performances and the translations can be used in strengthening identity and engagement in public space.


Abstract på svenska:

Titel: Konkret mode: kläder, konst och engagemang i det offentliga rummet
Språk: Engelska

Keywords: mode design, samtidskonst, performance, den klädda kroppen, dokumentation, konstnärlig forskning, engagemang, offentliga rummet, identitet

ISBN: 978-91-977758-4-7

________________________________________________________________Avhandlingen är ett exempel på konstnärlig forskning inriktad på ett utforskande av gränslandet mellan modedesign och samtidskonst. Den klädda kroppen används som ett samtidskonstmaterial och medium. Arbetet har genomförts som ett antal performance i vardagen och det offentliga rummet. Det handlar om en situerad kroppslig praktik som genom kontextualisering i ett större kunskaps- och värdefält skapat
nya förhållningssätt och format. Avhandlingen har bland andra använt sig av Certeaus begrepp ”the itinerary” (resvägen, reseberättelsen) som metafor i sin metodutveckling. Arbetet har ett särskilt fokus på den energi översättningarna mellan erfarenhet och representation ger i den konstnärliga processen och på möjligheterna att stärka identitet och engagemang i offentliga rummet.

Tre fallstudier presenteras i avhandlingen: TRE, Spegelbroschen och Transformers. Den första handlar om den klädda kroppen som en gränsöverskridande konstart och dess uppvisande inom
konstinstitutionerna, i detta fall gallerirummet; den andra belyser bärandet av ett objekt, Spegelbroschen, i olika sammanhang och som vardaglig erfarenhet; och den tredje, Transformers, innehåller en serie performance på olika platser som med hjälp av jackor förändrar och utforskar det offentliga rummet.

Ingrepp/Interventions
2009-2010

Sea-Harbour-People, Mimesis-Camouflage-Masquerade pdf