101219  
 


Start Over

kvinnor på fält, 2010, Fengersfors, Dalsland

Sex kvinnor dansar midsommardanser på ett fält utan musik. De bär kappor som är täckta av stora lila blommor och gröna blad. Det är mycket kallt och fältet är täckt av snö.

Six women are dancing midsummer dances on a field without music. They are wearing coats covered with big lilac flowers and green leaves. It is intensely cold and the field is covered with snow.

Photographer: Fredric Gunve
Models: Åsa Larsson, Cajsa Branchetti Hallberg, Lotta Robertsson Harén, Sara Vogel-Rödin Loftman, Kajsa G. Eriksson