110611  
 


Start Over

 
det går över: Göteborg, 2011
arrangör Tombola

"Blinka lilla stjärna där", en godnattvisa som upprepas
varje kväll för barnet som skall sova.
I övergången mellan två tillstånd finns inga ord. Före finns ord för önskan och efter finns berättelsen.
En ljudinstallation bland vattenväxterna vid bron.

”Twinkle ,twinkle little star”, a lullaby which is repeated every evening to make the baby go to sleep.
In the transformation between two states there are no words. Before the  event there are words for wishing and afterwards there is the story.
A sound installation among the water plants by the bridge.

Photographer: Kajsa G. Eriksson